ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Септемврийци

Национално външно оценяване

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за учебната 2023/2024 г., както следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа