ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Септемврийци

Обществен съвет

1. Велислава Петкова - председател - родител 

2. Габриела Геогриева - член - родител 

3. Грета Благоева - член - работодател

4. Иванка Горчова - член - представител на финансиращ орган

5. Мария Симеонова - член - родител 

6. Татяна Методиева - член - родител 

7. Цветомира Каменова - член - родител