ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Септемврийци

Материална база

Училището разполага с:

  • модерен компютърен кабинет;
  • физкултурен салон;
  • медицински кабинет;
  • просторен двор за игри;
  • столова и др.