ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Септемврийци

Екип

 • инж. Грета Благоева  -Директор 
 • Галена Божидарова Иванова -старши начален учител ІI и III клас 
 • Маргарита Цветанова Лазарова-- старши начален учител ІV клас 
 • Дора Димитрова Борисова - начален учител-І клас 
 • Лора Георгиева Крумова- начален учител ЦОУД- ІІ/ ІІІ клас 
 • Илари Евстатиев Дунин - начален учител ЦОУД - I - IV клас 
 • Франческа Маринова Тодорова - Учител по Български език и литература и история и цивилизации Кл.р-л на V-ти клас 
 • Биляна Стефанова Димитрова- математика, информационни технологии, кл.р-л VI клас 
 • Първолета Йорданова Пакова- Човекът и природата, Физика и астрономия, Химия и ООС, Информационни технологии, Изобразително изкуство, Музика, География и икономика, VII клас - Класен ръководител 
 • Мирослав Горанов Тодоров-Английски език, Физическо възпитание и спорт.
 • Иванка Христова Горчова- счетоводител 
 • Татяна Качамачкова- медицинска сестра 
 • Цветана Иванова Тодорова - чистач 
 • Ирена Борисова Илиева - чистач
 • Илияна Валентинова Цветанова - чистач
 • Габриел Бисеров Генчев - медиатор