ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Септемврийци

Графици класни и контролни

ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Септемврийци
ГРАФИК НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.
Предмет Паралелка Учител Начало Край
 Контролна работа по Мат  1  Дора Д. Борисова 5.12.2023 8:00 5.12.2023 8:40
 Контролна работа по БЕЛ  1  Дора Д. Борисова 28.11.2023 9:50 28.11.2023 10:30
 Контролна работа по БЕЛ 1  Дора Д. Борисова 14.11.2023 9:50 14.11.2023 10:30
 Контролна работа по БЕЛ  1  Дора Д. Борисова 6.11.2023 8:50 6.11.2023 9:30
 Контролна работа по Мат  1  Дора Д. Борисова 16.10.2023 9:50 16.10.2023 10:30
 Контролна работа по БЕЛ  1  Дора Д. Борисова 2.10.2023 8:50 2.10.2023 9:30
 Контролна работа по Родино  1  Дора Д. Борисова 27.9.2023 8:00 27.9.2023 8:40
 Контролна работа по Мат  1  Дора Д. Борисова 26.9.2023 8:00 26.9.2023 8:40
 Контролна работа по БЕЛ  1  Дора Д. Борисова 18.9.2023 8:50 18.9.2023 9:30
 Контролна работа по Математика  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 1.2.2024 10:40 1.2.2024 11:20
 Контролна работа по БЕЛ  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 29.1.2024 8:50 29.1.2024 9:30
 Контролна работа по Математика  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 25.1.2024 10:40 25.1.2024 11:20
 Контролна работа по Математика  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 8.1.2024 10:40 8.1.2024 11:20
 Контролна работа по БЕЛ  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 3.1.2024 8:50 3.1.2024 9:30
 Контролна работа по Математика 2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 21.12.2023 10:40 21.12.2023 11:20
 Контролна работа по Човекът и обществото 2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 20.12.2023 8:00 20.12.2023 8:40
 Контролна работа по БЕЛ  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 13.12.2023 8:50 13.12.2023 9:30
 Контролна работа по Математика 2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 12.12.2023 10:40 12.12.2023 11:20
 Контролна работа по Родинознание/Човекът и природата  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 8.12.2023 8:00 8.12.2023 8:40
 Контролна работа по Математика  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 30.11.2023 10:40 30.11.2023 11:20
 Контролна работа по Човекът и обществото  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 26.10.2023 8:00 26.10.2023 8:40
 Контролна работа по Мат  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 23.10.2023 10:40 23.10.2023 11:20
 Контролна работа по Математика 2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 10.10.2023 10:40 10.10.2023 11:20
 Контролна работа по БЕЛ  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 9.10.2023 8:50 9.10.2023 9:30
 Контролна работа по Родинознание/Човекът и природата  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 6.10.2023 8:00 6.10.2023 8:40
 Контролна работа по Човекът и обществото  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 5.10.2023 8:00 5.10.2023 8:40
 Контролна работа по Математика 2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 2.10.2023 10:40 2.10.2023 11:20
 Контролна работа по Родинознание/Човекът и природата  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 29.9.2023 8:00 29.9.2023 8:40
 Контролна работа по БЕЛ 2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 25.9.2023 8:50 25.9.2023 9:30
 Контролна работа по Човекът и обществото  2 и 3 клас  Галена Б. Иванова 21.9.2023 8:00 21.9.2023 8:40
 Контролна работа по Мат (ИУЧ - РП/УП-А)  4  Маргарита Ц. Лазарова 23.2.2024 8:00 23.2.2024 8:40
 Контролна работа по Чов и общ  4  Маргарита Ц. Лазарова 24.1.2024 8:00 24.1.2024 8:40
 Класна работа по Мат  4  Маргарита Ц. Лазарова 23.1.2024 8:00 23.1.2024 8:40
 Контролна работа по БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А)  4  Маргарита Ц. Лазарова 19.1.2024 8:50 19.1.2024 9:30
 Контролна работа по Компютърно моделиране  4  Маргарита Ц. Лазарова 16.1.2024 10:40 16.1.2024 11:20
 Класна работа по Математика 4  Маргарита Ц. Лазарова 8.1.2024 10:40 8.1.2024 11:20
 Контролна работа по Английски език  4  Мирослав Г. Тодоров 3.1.2024 12:20 3.1.2024 13:00
 Контролна работа по Мат (ИУЧ - РП/УП-А)  4  Маргарита Ц. Лазарова 22.12.2023 8:00 22.12.2023 8:40
 Класна работа по БЕЛ 4  Маргарита Ц. Лазарова 20.12.2023 8:50 20.12.2023 9:30
 Контролна работа по Математика 4  Маргарита Ц. Лазарова 19.12.2023 8:00 19.12.2023 8:40
 Контролна работа по Човекът и природата 4  Маргарита Ц. Лазарова 14.12.2023 8:00 14.12.2023 8:40
 Контролна работа по Човекът и обществото 4  Маргарита Ц. Лазарова 6.12.2023 8:00 6.12.2023 8:40
 Контролна работа по Комп модел  4  Маргарита Ц. Лазарова 5.12.2023 10:40 5.12.2023 11:20
 Контролна работа по Английски език  4  Мирослав Г. Тодоров 21.11.2023 12:20 21.11.2023 13:00
 Контролна работа по Мат  4  Маргарита Ц. Лазарова 20.11.2023 10:40 20.11.2023 11:20
 Контролна работа по Мат (ИУЧ - РП/УП-А)  4  Маргарита Ц. Лазарова 17.11.2023 8:00 17.11.2023 8:40
 Контролна работа по БЕЛ  4  Маргарита Ц. Лазарова 14.11.2023 8:50 14.11.2023 9:20
 Контролна работа по БЕЛ  4  Маргарита Ц. Лазарова 14.11.2023 8:40 14.11.2023 9:20
 Контролна работа по Човекът и природата  4  Маргарита Ц. Лазарова 13.11.2023 8:00 13.11.2023 8:40
 Контролна работа по Комп модел 4  Маргарита Ц. Лазарова 24.10.2023 10:40 24.10.2023 11:20
 Контролна работа по Мат (ИУЧ - РП/УП-А)  4  Маргарита Ц. Лазарова 20.10.2023 8:00 20.10.2023 8:40
 Контролна работа по Английски език  4  Мирослав Г. Тодоров 17.10.2023 12:20 17.10.2023 13:00
 Контролна работа по Математика 4  Маргарита Ц. Лазарова 10.10.2023 8:00 10.10.2023 8:40
 Контролна работа по Човекът и природата  4  Маргарита Ц. Лазарова 2.10.2023 8:00 2.10.2023 8:40
 Контролна работа по БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А)  4  Маргарита Ц. Лазарова 29.9.2023 8:50 29.9.2023 9:30
 Контролна работа по Човекът и природата  4  Маргарита Ц. Лазарова 28.9.2023 8:00 28.9.2023 8:40
 Контролна работа по Човекът и обществото  4  Маргарита Ц. Лазарова 27.9.2023 8:00 27.9.2023 8:40
 Контролна работа по Компютърно  моделиране  4  Маргарита Ц. Лазарова 19.9.2023 10:40 19.9.2023 11:20
 Контролна работа по Математика 5  Биляна С. Димитрова 1.2.2024 11:30 1.2.2024 12:10
 Контролна работа по Човекът и природата 5  Първолета Й. Пакова 31.1.2024 9:50 31.1.2024 10:30
 Контролна работа по География 5  Първолета Й. Пакова 26.1.2024 8:00 26.1.2024 8:40
 Контролна работа по Математика (ИУЧ - РП/УП-А)  5  Биляна С. Димитрова 16.1.2024 11:30 16.1.2024 12:10
 Контролна работа по Английски език 5  Мирослав Г. Тодоров 11.1.2024 9:50 11.1.2024 10:30
 Класна работа по Математика 5  Биляна С. Димитрова 10.1.2024 8:00 10.1.2024 8:40
 Класна работа по БЕЛ 5  Франческа М. Тодорова 5.1.2024 9:50 5.1.2024 10:30
 Контролна работа по Човекът и природата 5  Първолета Й. Пакова 4.1.2024 8:00 4.1.2024 8:40
 Контролна работа по История и цивилизации 5  Франческа М. Тодорова 20.12.2023 13:10 20.12.2023 13:50
 Контролна работа по Човекът и природата 5  Първолета Й. Пакова 13.12.2023 9:50 13.12.2023 10:30
 Контролна работа по Математика 5  Биляна С. Димитрова 11.12.2023 8:00 11.12.2023 8:40
 Контролна работа по Човекът и природата 5  Първолета Й. Пакова 22.11.2023 9:50 22.11.2023 10:30
 Контролна работа по География 5  Първолета Й. Пакова 21.11.2023 8:00 21.11.2023 8:40
 Контролна работа по БЕЛ 5  Франческа М. Тодорова 16.11.2023 8:50 16.11.2023 9:30
 Контролна работа по Английски език 5  Мирослав Г. Тодоров 13.11.2023 8:50 13.11.2023 9:30
 Контролна работа по Математика 5  Биляна С. Димитрова 26.10.2023 11:30 26.10.2023 12:10
 Контролна работа по Човекът и природата 5  Първолета Й. Пакова 25.10.2023 9:50 25.10.2023 10:30
 Контролна работа по Математика 5  Биляна С. Димитрова 4.10.2023 8:00 4.10.2023 8:40
 Контролна работа по История и цивилизации 5  Франческа М. Тодорова 29.9.2023 12:20 29.9.2023 13:00
 Контролна работа по БЕЛ  5  Франческа М. Тодорова 28.9.2023 8:50 28.9.2023 9:30
 Контролна работа по БЕЛ  5  Франческа М. Тодорова 27.9.2023 8:50 27.9.2023 9:30
 Контролна работа по География 5  Първолета Й. Пакова 26.9.2023 8:00 26.9.2023 8:40
 Контролна работа по КМИТ  5  Биляна С. Димитрова 25.9.2023 10:40 25.9.2023 11:20
 Контролна работа по Английски език 5  Мирослав Г. Тодоров 21.9.2023 9:50 21.9.2023 10:30
 Контролна работа по Човекът и природата 5  Първолета Й. Пакова 20.9.2023 9:50 20.9.2023 10:30
 Контролна работа по КМИТ  6  Биляна С. Димитрова 30.1.2024 13:10 30.1.2024 13:50
 Контролна работа по География и икономика 6  Първолета Й. Пакова 26.1.2024 9:50 26.1.2024 10:30
 Класна работа по Математика 6  Биляна С. Димитрова 25.1.2024 8:50 25.1.2024 9:30
 Класна работа по БЕЛ (ИУЧ - РП/УП-А)  6  Франческа М. Тодорова 23.1.2024 8:00 23.1.2024 8:40
 Контролна работа по Математика (ИУЧ - РП/УП-А)  6  Биляна С. Димитрова 18.1.2024 9:50 18.1.2024 10:30
 Контролна работа по История и цивилизации 6  Франческа М. Тодорова 17.1.2024 8:00 17.1.2024 8:40
 Контролна работа по Английски език 6  Мирослав Г. Тодоров 12.1.2024 12:20 12.1.2024 13:00
 Контролна работа по Човекът и природата 6  Първолета Й. Пакова 8.1.2024 8:50 8.1.2024 9:30
 Контролна работа по Математика 6  Биляна С. Димитрова 30.11.2023 8:50 30.11.2023 9:30
 Контролна работа по БЕЛ 6  Франческа М. Тодорова 29.11.2023 10:40 29.11.2023 11:20
 Контролна работа по География 6  Първолета Й. Пакова 24.11.2023 9:50 24.11.2023 10:30
 Контролна работа по Човекът и природата 6  Първолета Й. Пакова 20.11.2023 8:50 20.11.2023 9:30
 Контролна работа по Математика (ИУЧ - РП/УП-А)  6  Биляна С. Димитрова 16.11.2023 9:50 16.11.2023 10:30
 Контролна работа по Английски език 6  Мирослав Г. Тодоров 16.11.2023 8:00 16.11.2023 8:40
 Контролна работа по Математика 6  Биляна С. Димитрова 7.11.2023 10:40 7.11.2023 11:20
 Контролна работа по Математика 6  Биляна С. Димитрова 28.9.2023 8:50 28.9.2023 9:30
 Контролна работа по Английски език 6  Мирослав Г. Тодоров 28.9.2023 8:40 28.9.2023 9:20
 Контролна работа по География 6  Първолета Й. Пакова 26.9.2023 9:50 26.9.2023 10:30
 Контролна работа по БЕЛ 6  Франческа М. Тодорова 26.9.2023 8:00 26.9.2023 8:40
 Контролна работа по История и цивилизации 6  Франческа М. Тодорова 25.9.2023 13:10 25.9.2023 13:50
 Контролна работа по БЕЛ 6  Франческа М. Тодорова 21.9.2023 8:50 21.9.2023 9:30
 Контролна работа по Човекът и природата 6  Първолета Й. Пакова 20.9.2023 8:50 20.9.2023 9:30
 Контролна работа по КМИТ 6  Биляна С. Димитрова 19.9.2023 13:10 19.9.2023 13:50

 Контролна работа по КМИТ

7

 Биляна С. Димитрова

30.01.2024 09:50

30.01.2024 10:30

 Класна работа по Математика

7

 Биляна С. Димитрова

24.01.2024 10:40

24.01.2024 11:20

 Контролна работа по Английски език

7

 Мирослав Г. Тодоров

19.01.2024 09:50

19.01.2024 10:30

 Контролна работа по Биология и ЗО

7

 Първолета Й. Пакова

19.01.2024 08:50

19.01.2024 09:30

 Контролна работа по Химия и ООС

7

 Първолета Й. Пакова

10.01.2024 08:00

10.01.2024 08:40

 Класна работа по БЕЛ

7

 Франческа М. Тодорова

08.01.2024 09:50

08.01.2024 10:30

 Контролна работа по ИУЧ-Математика  

7

 Биляна С. Димитрова

21.12.2023 13:10

21.12.2023 13:50

 Контролна работа по Математика

7

 Биляна С. Димитрова

20.12.2023 10:40

20.12.2023 11:20

 Контролна работа по География и икономика

7

 Първолета Й. Пакова

19.12.2023 10:40

19.12.2023 11:20

 Контролна работа по История и цивилизации

7

 Франческа М. Тодорова

14.12.2023 08:00

14.12.2023 08:40

 Контролна работа по БЕЛ

7

 Франческа М. Тодорова

06.12.2023 08:00

06.12.2023 08:40

 Контролна работа по КМИТ

7

 Биляна С. Димитрова

04.12.2023 12:20

04.12.2023 13:00

 Контролна работа по Математика

7

 Биляна С. Димитрова

23.11.2023 10:40

23.11.2023 11:20

 Контролна работа по Химия и ООС

7

 Първолета Й. Пакова

22.11.2023 08:00

22.11.2023 08:40

 Контролна работа по Математика (ИУЧ - РП/УП-А)

7

 Биляна С. Димитрова

16.11.2023 13:10

16.11.2023 13:50

 Контролна работа по Английски език

7

 Мирослав Г. Тодоров

14.11.2023 11:30

14.11.2023 12:10

 Контролна работа по Физика и астрономия

7

 Първолета Й. Пакова

14.11.2023 08:50

14.11.2023 09:30

 Контролна работа по КМИТ

7

 Биляна С. Димитрова

06.11.2023 12:20

06.11.2023 13:00

 Контролна работа по Биология и ЗО

7

 Първолета Й. Пакова

02.11.2023 08:50

02.11.2023 09:30

 Контролна работа по КМИТ

7

 Биляна С. Димитрова

10.10.2023 09:50

10.10.2023 10:30

 Контролна работа по История и цивилизации

7

 Франческа М. Тодорова

29.09.2023 12:20

29.09.2023 13:00

 Контролна работа по Английски език

7

 Мирослав Г. Тодоров

29.09.2023 09:50

29.09.2023 10:30

 Контролна работа по Биология и ЗО

7

 Първолета Й. Пакова

28.09.2023 08:50

28.09.2023 09:30

 Контролна работа по Математика

7

 Биляна С. Димитрова

27.09.2023 10:40

27.09.2023 11:20

 Контролна работа по БЕЛ

7

 Франческа М. Тодорова

27.09.2023 09:50

27.09.2023 10:30

 Контролна работа по Химия и ООС

7

 Първолета Й. Пакова

27.09.2023 08:00

27.09.2023 08:40

 Контролна работа по География и икономика

7

 Първолета Й. Пакова

26.09.2023 10:40

26.09.2023 11:20

 Контролна работа по Физика и астрономия

7

 Първолета Й. Пакова

26.09.2023 08:50

26.09.2023 09:30

 Контролна работа по БЕЛ

7

 Франческа М. Тодорова

25.09.2023 09:50

25.09.2023 10:30

 Контролна работа по КМИТ

7

 Биляна С. Димитрова

19.09.2023 09:50

19.09.2023 10:30