ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Септемврийци